Skuteczność takiej metody sięga 100%, zaś statycznej wymiany oleju wynosi 40-50%.

Metoda ta oprócz wymiany oleju, uruchamia procedurę czyszczenia całej skrzyni biegów.

Polega ona na tym, że podczas pracy silnika skrzynia biegów pompuje olej do maszyny, w której znajduje się specjalny zestaw filtrów wyłapujących zanieczyszczenia.

Umożliwia to usunięcie najbardziej niebezpiecznych zanieczyszczeń oraz odfiltrowanie starego oleju już w pierwszej fazie wymiany, co skutkuje m.in. zmniejszeniem ilości nowego płynu ATF.